P5.1. Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive 2019

Stadiul desfasurarii procedurii de finantare 2019 100% P5.1. FINANTARE NERAMBURSABILA ACORDATA IN ANUL 2018

3. Rezultatele finale la concursul local de proiecte in cadrul Programului National „Romania in Miscare – 2019” pentru finantarea structurilor sportive

Evaluare ETAPA a II-a, evaluarea calitatii propunerilor de proiect si evaluarea financiara

Nr.
inregistrare/
data
Denumire proiect Aplicant Punctaj Suma aprobata de la MTS (lei) Admis/
Respins

962/18.06.2019

„PERFORMANTA IN VOLEI”

Asociatia Clubul Sportiv “Sport Plus”Braila

69.50

8.630

Admis

972/19.06.2019

JUNIOR CUP ‟20 ACTIV”

Clubul Sportiv “Activ TT” Braila

81.00

4.036

Admis

974/20.06.2019

“PASI SPRE PERFORMANTA IN HANDBAL”

Asociatia Sportiva Clubul Sportiv “Alexandru 2012”

81.50

7.880

Admis

975/20.06.2019

CUPA „JUNIOR” – HANDBAL PENTRU CEI MICI

Handbal Club “Dunarea” Braila

70.25

9000

Admis

982/21.06.2019

“SANATOS SI CAMPION PRIN ATLETISM”

Asociatia Judeteana de Atletism Braila

82.50

8.224

Admis

Punctaj minim necesar: 60 puncte

Download document Structuri admise pentru incheierea contractelor de finantare – ETAPA II (Download .PDF)


2. Structurile sportive calificate pentru a intra in ETAPA a II-a de evaluare calitativa, la concursul de proiecte organizat cu termen limita de depunere a dosarelor de finantare in data de 20.08.2018:

Programul national ROMANIA IN MISCARE

P5.1. FINANTAREA NERAMBURSABILA A STRUCTURILOR

Evaluare ETAPA I, de verificare a documentatiei si conditiilor de eligibilitate (Evaluare conformitatii administrative)

Nr.
crt.
Structura sportiva Nr. de
inregistrare
Situatia
conformitatii
Clarificari solicitate

1.       

Asociatia Clubul Sportiv “Sport Plus”Braila

962/20.06.2019

Conform

Nu este cazul

2.       

Clubul Sportiv “Activ TT” Braila

972/19.06.2019

Conform

Nu este cazul

3.       

Asociatia Sportiva Clubul Sportiv “Alexandru 2012”

974/20.06.2019

Conform

Nu este cazul

4.       

Handbal Club “Dunarea” Braila

975/20.06.2019

Conform

Nu este cazul

5.       

Asociatia Judeteana de Atletism Braila

982/21.06.2019

Conform

Nu este cazul

Download document Structuri sportive conforme ETAPEI I (Download .PDF)


1. Anunt Concurs Local de Proiecte 2019

(Publicat in Monitorul Oficial Partea a VI-a/nr.86/31.05.2019 – captura imagine)
♦ Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila organizează Concurs local de proiecte în cadrulProgramului Naţional “România în Mişcare” 2019, subprogramul P 5.1. “Finanţarea nerambursabilă a structurilor sportive”.Prin subprogramul P 5.1. – “Finanţarea nerambursabilă a structurilor sportive” Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret vor putea oferi finanţări nerambursabile structurilor sportive de pe raza judeţului din care fac parte, prin organizarea de concursuri de proiecte sportive, la nivel local şi judeţean. Ghidul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general în cadrul P 5.1. a fost aprobat prin ordinul ministrului tineretului şi sportului nr.446/08.06.2018.Bugetul alocat acestui concurs local de proiecte pentru anul 2019 este de 45.000 lei.Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte sportive sunt structurile sportive de drept privat, afiliate la federaţiile sportive naţionale.Aplicanţii sunt eligibili dacă au sediul în judeţul Brăila.Valoarea finanţării solicitate pentru fiecare proiect este cuprinsă între 3.000-9.000 lei. ♦♦♦ ♦ Etapele procedurii:– Depunerea dosarelor de concurs: 14-21 iunie 2019 (cu excepţia zilelor nelucrătoare), orele 08.00 – 16.00, de luni până joi şi 08.00 – 13.00, în ziua de vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la secretariatul D.J.S.T. Brăila din mun. Brăila, strada Ghioceilor, Bl. A14, parter sau prin poştă (nu se vor lua în considerare dosarele sosite prin poştă la sediul D.J.S.T. Brăila după data de 21 iunie 2019, ora 14.00);– Etapa de verificare a eligibilităţii, a înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară: 24-27 iunie 2019;– Depunerea modificărilor şi completărilor: 28 iunie-03 iulie 2019 (cu excepţia zilelor nelucrătoare);– Evaluarea propunerilor de proiecte: 03-09 iulie 2019 (cu excepţia zilelor nelucrătoare);– Comunicarea rezultatelor etapei de evaluare a proiectelor: 10 iulie 2019;– Depunerea contestaţiilor pentru etapa de evaluare a proiectelor la sediul MTS (str. Vasile Conta, nr.16, sector 2 Bucureşti): 11-18 iulie 2019 (cu excepţia zilelor nelucrătoare);– Afişarea rezultatelor etapei de evaluare a proiectelor şi a rezultatelor finale: 19 iulie 2019;– Încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă: 22-26 iulie 2019;– Publicarea anunţului de atribuire în Monitorul Oficial partea a VI-a: 26 iulie-5 august 2019; ♦♦♦ – Perioada de desfăşurare a proiectelor finanţate: 05 august-30 noiembrie 2019. Ghidul de finanţare ramâne acelaşi ca în anul 2018.Detalii suplimentare referitoare la concurs, se pot obţine de pe website-ul D.J.S.T. Brăila (www.dst-braila.gov.ro) sau pe e-mail, la adresa: djst@braila.net
♦♦♦ RUGĂM TOATE STRUCTURILE SPORTIVE INTERESATE SĂ SE PREZINTE LA SEDIU D.J.S.T. BRĂILA PENTRU CONSULTANŢĂ ŞI INFORMARE, ÎNAINTE DE DEPUNEREA DOSARELOR DE FINANŢARE. ♦♦♦ Metodologia de finantare si alte documente necesare: • Ordin metodologie Nr.446/08.06.2018 (DOCX) • Anexa Ghid de finantare (PDF) • Anexa cerere de finantare si declaratii (DOC) • Anexa cheltuieli eligibile (DOC) • Anexe contract (DOC) • Anexa documente justificative (decontare) (DOCX) • Decizia 32/21.06.2019 de numire comisie evaluare (PDF)​