Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Braila colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Legii nr. 677 din 21.11.2001, iar din 25.05.2018 si cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Scopul prezentului document este informarea dumneavoastra cu privire la scopurile prelucrarii, categoriile de date prelucrate, durata prelucrarii, precum si modalitatile de exercitare a drepturilor individuale .

In cadrul operatiunii de prelucrare a datelor, D.J.S.T. Braila tine seama de reglementarile legale in vigoare in aceasta materie, respecta si aplica principiile care stau la baza protectiei datelor personale si asigura confidentialitatea si securitatea datelor.

 

PRINCIPIILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Datele cu caracter personal sunt colectate cu buna credinta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
 • Datele cu caracter personal sunt colectate numai in scopuri bine determinate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate
 • Datele cu caracter personal nu sunt stocate pe o perioada mai lunga decat este necesar pentru realizarea scopurilor in care au fost realizate

 

SCOPURILE COLECTARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

D.J.S.T. Braila va colecta, utiliza, prelucra si furniza datele personale oferite numai pentru realizarea scopurilor in care au fost colectate si anume:

– pentru  a vă putea rezerva camere și alte servicii în hotelul administrat de noi;
– pentru a vă putea caza în hotelul nostru; prelucrarea datelor cu caracter personal se face, în acest caz, în baza unei obligații legale;
– pentru a va putea rezerva casute sau a va putea caza caza la Centrul de Agrement aflat in administrare;
– pentru a comunica cu dumneavoastră prin corespondenta scrisa sau e-mail ;
– pentru solutionarea reclamatiilor sau sesizarilor depuse;
– in conditiile organizarii concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
pentru participarea la actiunile sportive organizate de D.J.S.T. sau in colaborare cu alte structuri sportive;
– pentru desfasurare activitatii specifice de tineret si tabere;
– pentru indeplinirea altor sarcini din domeniul sau de activitate;
– in anumite situații vă putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligații legale, impuse de legislația în vigoare.

categoriile de date care sunt supuse prelucrarii, in functie de domeniul de activitate sunt:

 • nume si prenume
 • adresa
 • seria si nr. CI
 • CNP
 • adresa de e-mail
 • de telefon fix, mobil, fax
 • date privind starea de sănătate
 • istoric judiciar

Perioada pentru care sunt prelucrate si stocate datelE cu caracter personal

– Durata prelucrarii datelor cu caracter personal este specifica fiecarui tip de prelucrare, tinand seama de considerentele mentionate mai sus, precum si pentru indeplinirea unor obligatii legale (fiscale, arhivare etc.).

– Stocarea datelor cu caracter personal este realizata cu respectarea tuturor obligatiilor legale.

 

Drepturile persoanelor vizate:

 1. 1. Dreptul de acces al persoanei vizate vă permite să obțineți confirmarea faptului că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către noi şi, dacă este afirmativ, care sunt detaliile acestor activități de prelucrare.
 2. Dreptul la rectificare – vă permite să rectificați datele dumneavoastră personale dacă sunt incorecte;
 3. Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – vă permite să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri, ca de exemplu:
 • dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate;
 • dacă procesarea s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră și dacă v-ați retras consimțământul, sau acesta a expirat sau în cazul în care nu mai există un temei juridic pentru procesarea datelor dumneavoastră personale;
 • o instanță sau o autoritate de reglementare a decis că datele dumneavoastră cu caracter personal în cauză trebuie șterse;
 • dacă se dovedește că datele dumneavoastră personale au fost prelucrate în mod ilegal;

 

 1. Dreptul la restricţionarea prelucrării vă permite să obțineți restricția de procesare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu, atunci când contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acuratețe;
 2. Dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date.
 3. Dreptul la opoziţie – persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

 

Securitatea datelor personale

Pentru mentinerea securitatii prelucrarii  datelor cu caracter personal, D.J.S.T. Braila ia urmatoarele masuri:

 • Interzicerea folosirii de catre utilizatori a programelor software care provin din surse externe sau dubioase;
 • Persoanele autorizate sa prelucreze datele cu caracter personal au primit consultanta privind protectia datelor;
 • Scoaterea la imprimanta a datelor cu caracter personal de va face numai de catre utilizatori si numai in scopul precizat de prezentul regulament.

Puteți să vă exercitați drepturile menționate mai sus și să aflați mai multe despre astfel de drepturi prin depunerea unei  cereri scrisă la D.J.S.T. Braila, str. Ghioceilor, bloc A14, parter sau prin e-mail la adresa djst@braila.net.

Sau puteţi folosi Instrumentele de confidențialitate

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în calitatea sa de autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale.