Acţiunea sportivă “FLASHMOB SPORT” urmăreşte:

 1. Organizarea unei activităţii sportive de masă pentru elevi, studenţi, adulţi, persoane cu dizabilităţi fizice;
 2. Realizarea unui cadru adecvat de relaţionare între persoane de categorii de vârstă diferite dar şi între persoane cu şi fără dizabilităţi;
 3. Îmbunătăţirea interesului pentru activităţi sportive pentru populaţia Brailei;
 4. Îmbunătăţirea percepţiei publice faţă de activitatea sportivă de masă desfăşurată la nivel local de către organizator şi parteneri;
 5. Promovarea unor activităţi sportive prietenoase cu mediul înconjurător;

Acţiunea se desfăşoară:

 • Sâmbătă, 19.05.2018, în intervalul orar 10.00-13.30, pe baza sportivă a DJST Brăila din Parcul Monument.

– Pot participa: orice iubitor/practicant amator de sport, indiferent de vârstă şi se poate înscrie individual sau în familie (copiii până în 14 ani vor veni însoţiţi de profesorii de educaţie fizică din şcoală/în grup, de părinţi, bunici, fraţi mai mari şi/sau se pot înscrie în familie).

– Grupurile organizate de elevi se pot înscrie prin intermediul unui profesor coordonator, direct la sediul DJST Brăila (Brăila, str. Ghioceilor, bl. A14, parter) sau pe e-mail (djst@braila.net şi/sau dsjbraila@gmail.com);

– Participanţii prezintă în ziua acţiunii sportive adeverinţă medicală de la medicul de familie sau de la cabinete şcolare – individuală sau pe tabel de grup – (pentru participanţii cu vârsta sub 18 ani) cu menţiunea „apt pentru efort fizic” sau adeverinţă medicală sau declaraţie pe propria răspundere (pentru participanţii cu vârsta de peste 18 ani) că sunt apţi fizic să participe la întrecerile sportive din cadrul “FlashMob Sport” şi nu prezintă boli cronice care presupun interzicerea efortului fizic sau practicarea activităţilor fizice de intensitate mică şi medie. În absenţa acestor documente nu poate participa la acţiunea sportivă.

– În timpul desfăşurării activităţii sportive participanţii au obligaţia să anunţe imediat personalul medical specializat şi organizatorii, în cazul apariţiei vreunei probleme medicale, de orice fel;

– Participanţii sunt obligaţi să aibă echipament individual adecvat pentru a putea participa la activităţile din program (şorţ, tricou, trening, tenişi, şapcă de soare etc. şi rachete de badminton pentru cei care se înscriu la această secţiune);

– Participanţii se pot înscrie concomitent la mai multe discipline şi activităţi sportive desfăşurate în cadrul “FlashMob Sport” dar nu pot fi premiaţi decât la cel mult una din disciplinele sport care a participat.

– La începutul activităţilor sportive, participanţii vor efectua maxim 10 minute de încălzire uşoară

– Secţiunile sportive vor promova mişcarea de masă şi protejarea mediului înconjurător;

Secţiunile/Disciplinele şi activităţile sportive puse la dispoziţie de organizatori sunt:

 • Sporturi distractive (Se organizează probe tip ştafetă – individuale şi în echipă – curse cu obstacole etc.)
 • Eco-Sport (activităţi sportive inedite, alcătuite din jocuri nonformale eco-sportive la care se utilizează materiale reciclabile – sticle PET, coli de hârtie, sfoară, etc.);
 • Badminton (Se face tragerea la sorţi şi se stabilesc perechile de jucători (de ex: 1cu2, 3cu4, etc). Se joacă în sistem eliminatoriu. La fiecare meci, învingător este declarat jucătorul care câştigă 2 din 3 seturi. Se vor juca seturi mici de 11puncte. La egalitate de 10-10 câştigă partea care câştigă două puncte consecutive. Fiecare jucător serveşte de două ori apoi se schimbă serva. Terenul se schimbă la sfârşitul fiecărui set. Dacă în faza finală rămân 3 jucători ei joacă fiecare cu fiecare iar primii 2 clasaţi sunt declaraţi câştigători. Dacă în faza finală rămân 4 jucători ei joacă fiecare cu fiecare iar primii 2 clasaţi sunt declaraţi câştigători.)
 • Aruncări la coşul de baschet (Se aplică regulaObligata la coşul de baschet” – toţi jucătorii au câte 3 vieţi. Se trage la sorţi ordinea de joc. Se va stabili distanţa de unde se aruncă cu mingea la coş iar apoi, pe rând, fiecare jucător va arunca cu mingea. Dacă un jucător reuşeşte să arunce mingea în coş următorul jucător este obligat să arunce şi el mingea în coş. În cazul în care ratează, jucătorul obligat pierde o viaţă. Atunci când un jucător îşi pierde toate cele 3 vieţi, iese din joc. Dacă un jucător reuşeşte să arunce mingea în coş fără ca aceasta să atingă inelul său panoul de baschet, toţi jucătorii care urmează, până se ajunge din nou la el, sunt obligaţi să arunce mingea în coş. Ultimii 3 jucători care rămân în joc sunt declaraţi câştigători. Ei pot concura mai departe după aceleaşi reguli pentru a afla cine este jucătorul cel mai bun. Regulamentul se aplică pe două subsecţiuni: persoane cu dizabilităţi fizice şi persoane fără dizabilităţi fizice.);
 • Darts (Se aplică JOCUL „SCORUL MARE” – participanţii sunt persoane cu dizabilitaţi fizice. Jucătorii au câte 3 vieţi. Se trage la sorţi ordinea de joc. Fiecare jucător va folosi câte 3 săgeţi la fiecare aruncare şi se înregistrează scorul obţinut. Primul jucător aruncă şi obţine un anumit scor. Jucătorul următor trebuie să aibă un scor mai mare decât primul. Dacă nu realizează acest lucru va pierde o viaţă. Regula scorului mai mare faţă de jucătorul precedent se păstrează pentru toţi jucătorii înscrişi în concurs. Atunci când un jucător îşi pierde toate cele 3 vieţi, iese din joc. Ultimii 3 jucători care rămân în joc sunt declaraţi câştigători. Ei pot concura mai departe după aceleaşi reguli pentru a afla cine este jucătorul cel mai bun.

Tabla de darts trebuie:
• să aibă un inel central “Bull” care are valoarea de 50 puncte;
• să aibă un inel exterior celui central “25” care are valoarea de 25 puncte;
• să aibă o bandă îngustă concentrică situată la jumătatea sectoarelor “Tripla” care are o valoare triplă a numerelor înscrise în dreptul fiecărui sector;
• să aibe o bandă îngustă concentrică situată la marginea exterioară a ţintei “Dublă” care are o valoare dublă a numerelor înscrise în dreptul fiecărui sector;

Se vor lua în considerare numai aruncările la care sageata a rămas înfiptă în ţintă. Toţi participanţii au obligaţia să stea în spatele jucătorului care aruncă, pentru a preveni accidentările;)

– Organizatorii prezintă regulamentele şi regulile de joc participanţilor şi urmăresc cele mai bune prestaţii sportive, ţin evidenţa rezultatelor la întrecerile sportive şi ştafete iar la final desemnează câte 3 Câştigători la secţiunile: Sporturi distractive, Eco-sport şi Darts (la darts se acordă numai pentru persoane cu dizabilităţi), 6 câştigători la secţiunea Aruncări la coşul de baschet (3 pentru persoane cu dizabilităţi, 3 pentru ceilalţi participanţi), 2 premii speciale oferite de ACT Proilavia la secţiunea Badminton.

– Atmosfera va fi una de fairplay, scopul fiind socializarea, mişcarea în aer liber şi învăţarea, deprinderea de tehnici eco-sportive;

  Programul de activităţi al acţiunii:

– 19 mai 2018.

– De la ora 09.00-10.00 – organizatorii pregătesc acţiunea pe bază sportivă a DJST Brăila (organizează spaţii de desfăşurare a celor 5 discipline/activităţi sportive)

– 10.00 – 10.30 – Prezentarea participanţilor la Terenurile de sport ale DJST Brăila şi înscrierea în tabelele de participare. Participanţii cu vârsta sub 18 ani trebuie să prezinte adeverinţă medicală (de la medicul de familie) pentru a dovedi că sunt apţi pentru efort fizic. Persoanele cu vârsta peste 18 ani trebuie să prezinte adeverinţă medicală sau să semneze o declaraţie pe propria răspundere că sunt apţi fizic să participe la întrecerile sportive din cadrul “FlashMob Sport” şi nu prezintă boli cronice care presupun interzicerea efortului fizic sau practicarea activităţilor fizice de intensitate mică şi medie;

– De la 10.30 – Desfăşurarea activităţilor sportive;

– 13.00-13.30 – Festivitate de premiere. Sunt desemnaţi câştigătorii la fiecare disciplină sportivă. DJST Brăila acordă premii constând în diplome şi materiale sportive. ACT Proilavia acordă premiile speciale în materiale sportive;

CONTACT:

# La DJST Brăila

E-mail: djst@braila.net; telefoane de contact: 0239612006 şi 0746077951 (persoană de contact Mircea Carbunaru – consilier superior în cadrul DJST Brăila. Facebook: https://www.facebook.com/djst.braila

# La ACSPDF “Special Friends”

E-mail: specialfriendsbraila_a@yahoo.com; telefoane de contact: 0729213158 (persoană de contact Fanuta Leoca – preşedinte ACSPDF “Special Friends”; Facebook: https://www.facebook.com/specialafriends.braila

# La ACT “Proilavia”

E-mail: proilaviabraila@yahoo.com; telefoane de contact: 0723337963 (persoană de contact Gabriel Lala – preşedinte ACT “Proilavia”; Facebook: https://www.facebook.com/lala.gabriel.58